ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE O STAŁEJ KRZYWIŹNIE

APT MEDICAL

NIEZAWODNOŚĆ & EKONOMIA

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie  TRIGUY TM firmy APT Medical Inc. spełniają najwyższe standardy stosowane w nowoczesnych pracowniach elektrofizjologii. Są dostępne w rozmiarach 4Fr-6Fr w wielu krzywiznach i konfiguracjach pierścieni platynowych,  zarówno we wersji 4,6,8 oraz 10-polowej.

W ofercie znajdują się elektrody dedykowane ściśle zatoce wieńcowej, czy pęczkowi His’a.

Unikatowym produktem firmy APT Medical jest ultracienka elektroda CS w rozmiarze 4Fr w odcinku proksymalnym i 3.3Fr w odcinki dystalnym. 

Seria TRIGUY TM dysponuje odpowiednimi kablami podłączeniowymi wielorazowego użytku.