LASER DO CHIRUGII KLATKI PIERSIOWEJ

ROLLE & ROLLE

UNIKATOWY LASER DIODOWY III GENERACJI – ERASER O MOCY 150W


Jednym z najważniejszych zastosowań lasera Eraser jest resekcja wielo-ogniskowych, centralnie położonych i dużych ognisk jak również guzów przekraczających jeden płat, pozwalająca uniknąć totalnej pneumonektomii.


Eraser można z powodzeniem zastosować jako alternatywę dla innych technik operacyjnych w resekcji klinowej, resekcji segmentu czy bulli rozedmowych. Laser diodowy umożliwia także leczenie pacjentów, którzy z powodu rozległości zmian lub ilości przerzutów byli dotychczas dyskwalifikowani od zabiegu.


System działa na zasadzie lasera diodowego o unikalnej długości fali 1318 nm.

Zaprojektowano go specjalnie dla chirurgii organów silnie ukrwionych takich jak płuca, wątroba nerki oraz prostata. Ten wyjątkowy na skalę światową laser znacznie redukuje krwawienie i utratę zdrowej tkanki przy najtrudniejszych operacjach onkologicznych. Unikalna długość fali umożliwia precyzyjną resekcję tkanek przy jednoczesnej koagulacji – bez naruszania prawidłowych właściwości hemostatycznych i minimalnym zwęgleniu.


SYSTEM DZIAŁA NA ZASADZIE LASERA DIODOWEGO O UNIKATOWEJ DŁUGOŚCI FALI 1318 nm.


 

ZOBACZ ZABIEG RESEKCJI PŁUCA

ZOBACZ ZABIEG BRONCHOSKOPII

LASER O UNIKATOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH

Dzięki wysokiej ale nie zbyt silnej absorpcji w tkankach o wysokiej zawartości wody i silnym ukrwieniu, przy odpowiednim doborze parametrów, dochodzi do rozdziału ciepła różnicującego obszar cięcia i koagulacji. Umożliwia to przeprowadzanie resekcji głęboko w organach przy jednoczesnym uniknięciu silnego krwawienia. TAKICH WYNIKÓW NIE OSIĄGNĄŁ ŻADEN INNY LASER dostępny na rynku.