Monitor pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia (ACT)

ACTALYKE ® XL
 

Aparaty z serii Actalyke® amerykańskiej firmy Helena Laboratories służą
do wykonywania testów ACT dla krwi całkowitej dla pacjentów monitorowanych
w związku z terapią heparynową lub zaburzeniami krzepnięcia.


Seria Actalyke XL jest najnowszym rozwiązaniem aparatu w zakresie pomiarów ACT na rynku.


JEDYNY NA RYNKU APARAT Z PODWÓJNYM DETEKTOREM

Jeden z detektorów magnetycznych aparatu ACTALYKE XL jest zlokalizowany pod kątem 0º, drugi zaś pod kątem 90º w odniesieniu do probówki. Kiedy probówka jest umieszczana w otworze aparatu, detektor o ustawieniu 0º wyczuwa obecność magnesu w probówce podczas jej powolnego obrotu. Uformowanie początkowe, nawet minimalnej skrzepliny, powoduje rotację magnesu wewnątrz probówki. Detektor w pozycji 90º wyczuwa ruch tego magnesu i w ten sposób określony zostaje moment powstania zakrzepu. Ta dwu-punktowa detekcja minimalizuje możliwość „stracenia” punktu końcowego.