ELEKTRODY ABLACYJNE STANDARDOWE

APT MEDICAL

NIEZAWODNOŚĆ & EKONOMIA

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Elektrody ablacyjne TRIGUY firmy APT Medical Inc są doskonałym wyborem jakościowym podczas procedur ablacji nieirygowanej. Charakteryzują się doskonałą pamięcią kształtu i nie zmieniają swojej giętkości podczas wielogodzinnych procedur medycznych.

Pierścienie wykonane są ze stopu platynowo-irydowego cechują się doskonałą widocznością w RTG.

Seria TRIGUY jest dostępna w dwóch rodzajach pierścienia dystalnego: 4mm i 8mm, w całej gamie krzywizn do wyboru: A/B/C/D/E/F – wg identyfikacji stosowanej przez inne firmy na rynku.

Elektrody Triguy są dostarczane z kompatybilnymi łącznikami do systemów Stockert/ Medtronic Atakr/IBI/EPT.


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

DR FUTYMA PUBLICATION